Okruhový jachting je pre nás organizovanou športovou činnosťou, ktorú vykonávame na športových plachetniciach rôznej lodnej triedy prevažne na vnútrozemských vodných plochách. Znamená pravidelnú organizáciu a účasť našich pretekárov na jachtárskych pretekoch a regatách rôzneho významu organizovaných pod záštitou národných jachtárskych zväzov,  znamená pravidelnú tréningovú športovú činnosť našich pretekárov. V rámci územia Slovenska vrcholovými podujatiami sú každoročne Majstrovstvá SR a Veľká cena Slovenska a preteky Slovenského pohára v jednotlivých lodných triedach. Na jednotlivých regionálnych vodných plochách sa počas sezóny spravidla cez víkendy pravidelne konajú lokálne športové podujatia a tréningy. Okruhový jachting vykonávajú deti od veku 6 rokov  až po kategóriu dospelí pretekári s neobmedzenou vekovou hranicou.

Našou domácou vodou sú Slnečné jazerá v Senci a Vodné dielo Gabčíkovo na rieke Dunaj pri meste Šamorín, kde sa v priebehu roka uskutoční viac ako 20 športových jachtárskych podujatí a viacero tréningových aktivít.

Facebook

Galéria

Galéria YC Dynamo | VDG Yachtcentrum